Genesis 32: 18 je ... Co je Genesis 32: 18?
a pak říkají, „tvého služebníka Jákoba, je to dar poslal svému pánu Esau, hle, on sám je s námi. "

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.