Genesis 36: 25 je ... Co je Genesis 36: 25?
A toto jsou děti Anovi: Dison a Olibama, dcera Anova.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.