Genesis 37:33 je ... Co je Genesis 37:33?
Poznal ji a řekl: [toto] šaty mého syna; šelma šel ji; Joseph byl nakonec roztrhaný. Gen. 44: 28

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.