Genesis 38: 9 - A ... Co je to Genesis 38: 9?
a Onan věděl, že semeno by nemělo být jeho; a proto, když šel k ženě svého bratra, že vylil na zem, aby nedošlo k dát símě bratru svému.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.