Genesis 41: 12 je ... Co je Genesis 41: 12?
Tam byl také mladý Žid, otrok vedoucímu tělesné stráže; pověděli jsme mu naše sny a on nám každý vykládal podle svého snu;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.