Genesis 6 je ... Co je Genesis 6?
[1] Velké korumpování člověka před Bohem, který oznamuje jeho vyhlazování. [8] Noe získává milost od Boha; příkaz k vytvoření archy.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.