Helem je ... Co je Helem?
H'elem (Zachariáš 6:14) - Heldai, b.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.