Biografický slovník

Hubert Nikolai Albertovich

Hubert Nikolai Albertovich je ... Co je Hubert Nikolai Albertovich?
Hubert, Nikolai Albertovich - hudební teoretik a učitel (1840 - 1888). V roce 1869 absolvoval St Petersburg Conservatoire v teorii skladby profesora Zaremba a instrumentace - A. Rubinstein. Od roku 1869 byl p. Ředitelem pobočky společnosti Imperial Russian Music Society. V roce 1870 pozval profesor teorie hudební teorie na konzervatoři v Moskvě, od roku 1881 do 83 let. Jeho ředitel se v roce 1885 po nucené přestávce vrátil do profesorství k smrti. V letech 1870 a 1880 spolupracoval na hudbě v Moskvě Vedomosti. - Viz M. Čajkovskij "Život P. Čajkovského". - Jeho manželka, pianista Alexandra Ivanovna (nee Batalina), se narodila v roce 1850 a od roku 1875 je učitelkou na klavír na konzervatoři v Moskvě. Po smrti svého manžela je inspektorem Moskevské konzervatoře. Publikovala její přepisy ve čtyřech rukou Čajkovského hry.

Biografický slovník. 2000.