IBE je ... Co je to IBE?

MBPcm. Mezinárodní biologický program. * * * IBPMM, viz Mezinárodní biologický program ( viz MEZINÁRODNÍ BIOLOGICKÝ PROGRAM (IBE)).

encyklopedický slovník. 2009.