Iodko - to ... Co Iodko?
Iodko - Litevský šlechtický rod, erb Lis odvozených od Lídy Martin boyar Iodko stěžoval panství v roce 1546 jeho potomstvo zapsané v I a VI genetických knih Vilna, Vitebsk, Grodno, Minsku a Podolsk provincií. VL

Biografický slovník. 2000.