Slonovina je ... Co je to slonovina?
sloní kosti (3 Královští 10:18, 22, 3 Královští 22:39, 2 Kroniky 9: 17, 21, Žalm 44: 9, Písmo 5:14, Písmo 7: 5, Ezechiel 27: 6, 15, Am 3: 15, Am 6: 4, Zjevení 18: 12) - klíny slonů, které byly rozřezány na desky a použity pro výzdobu a zdobení.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.