Maadi - to je ... Co je Maadi?

maadiposelenie eneolitu (druhá polovina 4. tisíciletí před naším letopočtem. E.) nedaleko Káhiry. Zbytky obydlí, zrna pšenice, ječmene, měděné a kamenné nářadí, nádoby, palety, pěstitelé obilovin. * * * MAADIMAADI, pozůstatky měděné vypořádání dávných zemědělců (ve 2. patře. 4 prvního tisíciletí. Př. E.) nedaleko Káhiry. Zrna pšenice, ječmene, kosti domácí a volně žijící zvířata, měděné a kamenné nástroje, obilí.

encyklopedický slovník. 2009.