Encyklopedický slovník

Macarri Abul-Ala

Macarri Abul Ala - to ... Co Macarri Abul Ala?

Macarri Abul-Ala (973 - 1057/1058 ), arabského básníka-filozofa. V „vyžaduje volitelný program“ top arabské filozofické texty - víra v absolutní dokonalosti jediného Boha tím, že popírá všechny existující náboženství, náboženské askeze, veřejné kritiky, pesimistické myšlenky o lidský život. Pojednání, včetně „poselství odpuštění“ (1033) a „listu na Angels“ - „odplaty“ hořce ironické interpretaci koránu představami o posmrtném životě

encyklopedický slovník. 2009.