Maat - to je ... Co je Maat?

Maatv egyptské mytologii bohyně pravdy a pořádku. * * * MAATMAAT v egyptské mytologii bohyně - ztělesnění světového řádu a pravdy. Uctíván jako dcera a oko Ra ( cm. RA (bájesloví)), se účastnil s ním v stvoření světa z chaosu. Manželka boha Thoth. V podsvětí Osirise soudu ( cm. OSIRIS) ve vážení srdce zemřelého na vahách dal sošku Maat. Symbol of Ma'at a její charakter - pštrosí peří. Maat byl centrem kultu v thébské nekropole.

encyklopedický slovník. 2009.