ČíSlo Mach je ... Jaký je Mach číslo?

Machovo číslo (M-čísla), bezrozměrná charakteristika toku stlačeného plynu, která se rovná rychlosti průtokového poměru v k rychlosti zvuku a v ve stejném místě v proudu: M = v / a - základní kritéria podobnosti pro proudění stlačeného plynu. Bylo pojmenováno po E. Machovi. * MAHA CHISLOMAHA ČÍSLO (M-číslo), bezrozměrná charakteristika toku stlačitelný plyn, která se rovná poměru rychlosti proudění na rychlosti zvuku a na stejném místě v proudu: M = v / a je hlavním kritériem podobnosti pro tok stlačitelného plynu. Bylo pojmenováno po E. Machovi.

encyklopedický slovník. 2009.