Encyklopedický slovník

Strojově traktor stanice

Strojově traktor stanice - to je ... Co je to stroj, traktor stanice?

Strojní a traktorová stanice (MTS) v SSSR, státní zemědělské podniky, vytvořit (MTS nejprve vytvořen v roce 1928, v regionu Odessa), pro technické a organizační pomoci kolektivním farmám. Existoval až do roku 1958. * * * Stroj a traktor STANTSIYAMASHINNO a traktorové stanice (MTS) v SSSR, státních zemědělských podniků založených (první v roce 1928 v regionu Odessa.) Pro technickou a organizační pomoc při kolektivních farem. Oni hráli významnou roli v organizaci kolektivních farem a vytvoření jejich hmotné a technické základny. V roce 1958 byly zrušeny.

encyklopedický slovník. 2009.