Encyklopedický slovník

Mechanical Engineering Institute

Strojírenství institut - ... Co je Engineering Institute?

Mechanical Engineering Institute (IMASH) název Blagonravov Ruské akademie věd, která byla založena v roce 1938 v Moskvě. Studium teorie strojů a mechanismů, automatizace v oblasti strojírenství atd.

Encyklopedický slovník. 2009.