Encyklopedický slovník

Strojní výroba

Strojní výroba je ... Co je strojová výroba?

je nejdůležitějším stupněm rozvoje hmotné základny průmyslové výroby, ve které továrna nahradila výrobní závod. Typická aplikace systému strojů. Vznikla v důsledku průmyslové revoluce ve druhé polovině 18. století. Nový krok ve vývoji výroby strojů je spojen s vědeckou a technologickou revolucí. * * * STROJNÍ VÝROBA VÝROBY, nejdůležitější etapa tvorby hmotné báze průmyslové výroby, na které byla továrna nahrazena továrnou. Typická aplikace systému strojů. Vznikla jako důsledek průmyslové revoluce ve 2. patře. 18. století. Nový krok ve vývoji výroby strojů je spojen s vědeckou a technologickou revolucí.

encyklopedický slovník. 2009.