Encyklopedický slovník

Teorie strojů a mechanismů

Teorie strojů a mechanismů je ... Jaká jsou teorie strojů a mechanismů?

stroje a mechanismy teorie vědy o obecných metodách zkoumání vlastností mechanizmů a strojů a návrhu jejich schémat. Základní směry: dynamika strojů a mechanismů; kinematika, kinetotatika a syntéza mechanismů; Návrh řídicích systémů pro automatické stroje; výzkum a návrh manipulačních obvodů a průmyslových robotů. * * * STROJE A MECHANISMY TEORIE STROJE A MECHANIZMY TEORIE, věda obecných metod zkoumání vlastností mechanizmů a strojů a navrhování jejich schémat. Základní směry: dynamika strojů a mechanismů; kinematika, kinetotatika a syntéza mechanismů; Návrh řídicích systémů pro automatické stroje; výzkum a návrh manipulačních obvodů a průmyslových robotů.

encyklopedický slovník. 2009.