Machism je ... Co je Machism?

MAXISM -a; m. Subjektivně-idealistický trend ve filozofii a metodologii vědy, založený na konceptu "ekonomie myšlení"; empirio-kritika (vyvinuta na počátku 20. století E. Machem, R. Avenariusem a jejich studenty). Machismus koncem devatenáctého a počátku dvacátého století. byl založen E. Machem a R. Avenariusem; stejně jako empirikritika. * * * MAKHIZMMAHIZM, filosofický průběh con. 19 - začátek. 20 století. byl založen E. Machem a R. Avenariusem; stejně jako empirikritika ( viz EMPIRIOKRITIZIS).

encyklopedický slovník. 2009.