Machu Picchu - to je ... Co je Machu Picchu?

Machu Picchu (Machu Picchu), Inca tvrze a svatyně XV-XVI století. ve starém Peru. Zříceniny opevnění, chrámy, obytné a hospodářské budovy z kamene. * Machu Picchu PIKCHUMACHU (Machu Picchu), Inca pevnost a útočiště ( cm. Inkové) 15-16 století. ve starověkém Peru ( viz PERU). Zříceniny opevnění, chrámy, obytné a hospodářské budovy z kamene. V roce 1983 UNESCO vyhlásilo dědictví kulturního dědictví lidstva.

Leží 120 km od města Cuzco ( cm. Cusco), v nadmořské výšce 2400 m. Jméno v Quechua ( cm. Quechua (jazyk)) znamená „starý vrchol hory ". Předpokládá se, že město mělo pouze náboženský účel. Jeho stavba se datuje do doby vlády Inca Tupac.

Postaven zcela z kamene. Existují dva sektory: městská zóna s chrámy, paláci, schodiště, vodních zdrojů a zemědělské oblasti s Andenes (stupňovitých teras pro zemědělství). Místní obyvatelé věděli o těchto zříceninách po mnoho staletí. V roce 1911 místní obyvatel Melchor Arteaga vedl profesor Hiram Bingham, která sem v roce 1914 organizované v Machu Picchu vědecké expedice. Zjistili, že žena hřbitovní třel verze tohoto města byl klášter aklas (mladé ženy) a přístřeší biskup Cuzco.

encyklopedický slovník. 2009.