Macroclimate - to ... Co macroclimate?

MACROKLIMÁT -a; m. Podnebí obrovských geografických oblastí, vodních nádrží, charakterizované celistvostí a jednotností probíhajících procesů. M. oceány, kontinenty. M. Ze Země. Makroklimatická, ta-ta. M-podmínky. * * * makroklimatklimat hlavní pozemní a vodní plochy, má určitou integritu a homogenní, pokud jde o atmosférické cirkulace (např přírodní země, kontinenty, oceány). * * * MAKROKLIMATMAKROKLIMAT klima ( cm. Klima), hlavní pozemní a vodní plochy, má určitou integritu a homogenní, pokud jde o atmosférické cirkulace ( cm. atmosférické cirkulace) (např., Země je přirozené, kontinenty, oceány).

encyklopedický slovník. 2009.