Encyklopedický slovník

Makroekonomie

Makroekonomie - je ... Co je Makroekonomie?

Makroekonomie s; f. Systém vzájemných vztahů mezi různými odvětvími a oblastmi průmyslu, zemědělství. M. země. Makroekonomický, nejdůležitější. M-ta integrace. * * * makroekonomikarazdel ekonomika, která zkoumá ekonomiku jako celek i jeho jednotlivých odvětvích využívajících agregát (včetně) ukazatele (HDP, HNP, národního důchodu a další.) A jejich spojení s oběhem peněz, zaměstnání, úrokové sazby, veřejných výdajů, investic a spotřeby. * * * MAKROEKONOMIKAMAKROEKONOMIKA (makroekonomiya), sekce ekonomická věda, která zkoumá ekonomiku jako celek, stejně jako jeho hlavní součásti (obchodní, veřejného sektoru a tak dále. N.).

encyklopedický slovník. 2009.