Makrolity - to ... Co makrolity?

makrolity (od makro ... a ... lit. ), masivní, zhruba zlomené kamenné nástroje, běžné v rané neolitické době. * * * MAKROLITYMAKROLITY (od makro ... ( Viz MACRO ... (část složených slov)) a řecké lithos - .. Kámen), masivní, hrubě štípané nástroje, společné na počátku neolitu.

encyklopedický slovník. 2009.