Madara - A ... Co je Madara?

Madarakompleks archeologických nalezišť na skále poblíž Madara Shumen v Bulharsku. Pozůstatky měděné vypořádání, římské vily a svatyně raně středověké tvrze, reliéfní obraz jezdce (památka na dávné bulharské umělecké IX.) A další. * * * MADARAMADARA, archeologické pozůstatky na skále poblíž Madara Shumen v Bulharsku. Zbytky eneolitu. osady, římské vily a Sanctuary raně středověké tvrze a reliéfní obraz jezdec (památník starobylého bulharského umění 9 in.), a další.

Collegiate Dictionary. 2009.