Encyklopedický slovník

Francisco Madero Indalecio

Francisco Madero Indalecio - A ... Co je Francisco Madero Indalecio?

Francisco Indalecio Madero (Madero) (1873-1913), prezident Mexika z roku 1911, jeden z vůdců mexické revoluce 1910-1917. Zabitý v důsledku kontrarevolučního převratu. * Francisco Madero IndalesioMADERO (Madero), Francisco Indalecio (1873-1913), prezident Mexika z roku 1911, jeden z vůdců mexické revoluce roku 1910-17. Zabitý v důsledku kontrarevolučního převratu.

encyklopedický slovník. 2009.