Encyklopedický slovník

Maergoiz Isaac Moiseevich

Maergoiz Isaac Moiseevich - je to ... Co Maergoiz Isaac Moiseevich?

Maergoiz Isaac Moiseevich (1908-1975), ekonomikogeograf, doktor geografických věd, profesor Moskevské státní univerzity. Transakce o ekonomické geografii zemí východní a střední Evropy, teorie a metodologie socioekonomické geografie. Vypracoval koncept územní struktury ekonomiky (jeho prostorová organizace viz Teritoriální uspořádání společnosti). * * * MAERGOIS Isaak MoiseevichMAERGOZ Isaak Moiseevich (1908-75), ruský ekonomický geograf, doktor geografických věd, profesor Moskevské státní univerzity. Práce na ekonomické geografii ( viz EKONOMICKÁ GEOGRAFIE) Východu. a střediskem. Evropa, teorie a metodologie socioekonomické geografie ( viz SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ GEOGRAFIE). On vyvinul koncept teritoriální struktuře ekonomiky (její prostorové uspořádání, viz územní uspořádání společnosti ( zobrazit územní organizace společnosti) ..).

encyklopedický slovník. 2009.