Encyklopedický slovník

Magdeburské polokoule

Magdeburské polokoule - A ... Co je magdeburské polokoule?

Magdeburg polushariyadve pevně stiskl na sebe kovové polokoule, které jsou jen těžko vypnout, pokud z prostoru mezi nimi čerpaný vzduch. Magdeburské polokoule také Magdeburg (odtud název), v roce 1654 O. Gericke, který s jejich pomocí prokázal existenci atmosférického tlaku. * Magdeburg POLUSHARIYAMAGDEBURGSKIE polokoule dva pevně stisknutí k sobě, polokoulí kovového, které je obtížné separovat, je-li prostor mezi nimi evakuován. Magdeburské polokoule také Magdeburg (odtud název), v roce 1654 O. Gericke ( cm. Otto von Guericke), kteří s jejich pomocí jasně prokázal existenci atmosférického tlaku.

encyklopedický slovník. 2009.