Encyklopedický slovník

Magické jádro

Magické jádro je ... Jaké je magické jádro?

magie yadraatomnye jádro obsahující tzv magické číslo (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) protony nebo neutrony. Jsou charakterizovány zvýšenou stabilitou a větší prevalencí v přírodě ve srovnání se sousedními jádry v periodickém systému prvků. * * * MAGIC JADDRAMIC KERNELS, atomová jádra obsahují tzv. magické číslo (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) protonů nebo neutronů. Jsou charakterizovány zvýšenou stabilitou a větší prevalencí v přírodě ve srovnání se sousedními jádry v periodické tabulce prvků.

encyklopedický slovník. 2009.