Magic Square - to ... Co je to magický čtverec?

magie kvadratkvadrat, rozdělena na stejný počet n sloupců a řádků, se zapsaných v výsledných buněk první P 2 přirozených čísel , které dávají součtu pro každý sloupec, každý řádek a dvě velké úhlopříčky stejné číslo. Na obrázku - příklad magického náměstí s n = 3

* * * MAGIC KVADRATMAGICHESKY čtverec, čtverec rozdělena do stejného počtu n sloupců a řádků, s vepsán Výsledné buňky byly nejdříve n 2 přirozená čísla, které se sčítají každý sloupec, každý řádek, a dva velké úhlopříčky stejným číslem.

encyklopedický slovník. 2009.