Magi - it ... co kouzelníci?

magiv staří Írán kněží. Mage se také nazývají kouzelníci, čarodějové, astrologové (viz také Magie). MAGAMÁŽI, ve starých iránských kněžích. Kouzelníci také volal kouzelníci, kouzelníci, astrologové (viz. Jak magie ( cm. MAGIC)).

encyklopedický slovník. 2009.