Soudce - A ... Co je soudce?

rychtář s; m. [z lat. magistratus - veřejná kancelář, management] 1. V některých zemích západní Evropy: městské hospodářství, obec; Budova, kde je umístěn tento ovládací prvek. // V Rusku od Petra I do roku 1885: volitelná městská správa, která měla na starosti soudní a správní záležitosti. 2. Ve starém Římě: veřejná kancelář (konzul, praetor, tribun, atd.); osoba držící tuto pozici. Magistracy, th, th, th. Management m. M. sekretářka. * * * Orgán magistrátů městské vlády v Rusku od roku 1720 (v letech 1727-1743 byl nazýván radnicí). Původně měl správní a soudní, z 1775 převážně soudních funkcí. Zrušil reformu soudnictví, 1864. * * * MAGISTRATMAGISTRAT, Stavovské městský úřad v Rusku od roku 1720 (v 1727-43 byl nazýván radnice). Původně měl správní a soudní, z 1775 převážně soudních funkcí. Zrušila soudní reformu z roku 1864.

encyklopedický slovník. 2009.