Magistrátoři jsou ... Co jsou soudci?

soudců (z latinského magistratus. - Head), ve starém Římě, veřejný úřad. Nejvyšší soudce je diktátor, decemviry, konzule, předkové, cenzory; nižší soudce. - lidé tribuny, aediles, quaestors, atd. Vyšší úředníci disponoval svrchovanou moc, všichni ostatní měli právo vydávat dekrety v kruhu svých povinností a ukládat pokuty.

encyklopedický slovník. 2009.