Encyklopedický slovník

Maglemosian kultura

Maglemosian kultura - to je ... Co je Maglemosian kultura?

Maglemosian kultura (maglemose), archeologická kultura mezolitu (7-5-tého tisíciletí před naším letopočtem. E.) ve Skandinávii, Anglii, severně od Německa. Pojmenoval osady nedaleko města Mullerup (cca. Zéland, Dánsko). Nástroje z rohoviny a kostí, microliths, kamenné sekery, dolblonye lodě. Hospodářství: lov, rybolov. * * * MAGLEMOZEMAGLEMOZE (Maglemose), archeologická kultura mezolitu (7-5-tisíciletí. BC. E.) Na území severských zemích, ve Velké Británii, na severu Německa. Pojmenován po dohodě u Mullerup (Dánsko). Nástroje pro roh a kosti, mikrolity. Ekonomika: shromažďování, lov, rybolov.

encyklopedický slovník. 2009.