Magma je ... Co je magma?

MAGMA -y; f. [z řečtiny. magma - tlustá masť, těsto] Geol. tvořil v hlubokých oblastech zemského roztavené hmoty (tuhnou a otverdevaya v kůře nebo na povrchu země po erupci formy skály). M. Ze Země. Tok sopečného magmatu. ostyvshaya m * magma (z řeckého magmatické -. Tlusté mast)., Roztavená hmota s výhodou křemičitan kompozice vytvořené v hlubokých oblastí na Zemi. Když se magma vloží do zemské kůry nebo když je vylita, na povrchu Země se tvoří magmatické skály. Magma pravidelně vytváří oddělená ložiska uvnitř různých obalů a hlubin Země. Hlavní typy magmatu jsou ultrabázické, základní (bazaltické) a kyselé (žula); ve vzácných případech má magma alkalicko-uhličitanové a / nebo sulfidové složení. * MAGMAMAGMA (z řeckého magma -. Silný mast), roztavená hmota s výhodou silikátová hmota vytvořena v hlubokých oblastí na Zemi. Se zavedením magma v zemské kůře ( cm. kůrky) nebo vyvřelé horniny ( cm. vyvřelých hornin) vytvořenou ve svém výlevu zemského povrchu. Magma pravidelně vytváří oddělená ložiska uvnitř různých plášťů a hlubin Země. Hlavní typy magmatu jsou ultrabázické, základní (bazaltické) a kyselé (žula); Ve vzácných případech má magma alkalickou uhličitanovou a / nebo sulfidovou kompozici.

encyklopedický slovník. 2009.