Encyklopedický slovník

Magmatogene pole

Magmatogene pole - to ... Co magmatogene pole?

magmatogene vklady (hluboké, endogenní), nerostných surovin, jejichž zdroje minerálních látek, které je magma; vzniká při izolaci magmatických tavenin, plynu a kapalné roztoky minerálních během chlazení a krystalizaci magma v zemi. Vyzařují Magmatic pegmatit, carbonatite, skarnových, hydrotermální ložiska magmatogene. * * * MAGMATOGENE MESTOROZHDENIYAMAGMATOGENNYE vkladu (hluboké, endogenní), ložiska nerostných surovin, zdroj minerálních látek, které je magma ( viz magma.); vzniká při izolaci magmatických tavenin, plynných a kapalných roztoky minerálních během chlazení a krystalizaci magma v zemi. Zapíší Magmatic pegmatit ( cm. pegmatitu), carbonatite ( cm. carbonatite vklady) skarnových ( cm. Skarns), hydrotermální ( cm. hydrotermální ložiska) magmatogene pole.

encyklopedický slovník. 2009.