Magnáti jsou ... Co jsou magnáti?

magnátů (pozdnelat magnáti -. Nobles, vedoucí z latinského Magnus -. Skvělý, skvělý), dobře se narodil a bohaté know (často ve vztahu k Polsku a Maďarsku). Portable - představitelé velkého průmyslového a finančního kapitálu. * * * MAGNATYMAGNATY (pozdnelat magnáti -. Nobles, vedoucí z latinského Magnus -. A pra, pra), feudální páni, nejušlechtilejší a nejbohatší známý ve středověké Evropě. Nejčastěji se termín vztahuje na feudální Polsko a Maďarsko. V obrazovém smyslu je magnát zástupcem velkého průmyslového a finančního kapitálu.

encyklopedický slovník. 2009.