Magnesin je ... Co je magnesin?

magnesin (z řeckého magnētis - magnetem a synchronos - současně.), Snímač polohy hřídele úhlové; elektrický mikromotor, ve kterém je rotor permanentním magnetem) je mechanicky spojen s řízeným objektem. Systém dvou magnesinů (snímač a přijímač) se používá například pro dálkový přenos měřených hodnot. * * * MAGNESINMAGNESIN (z řeckého magnetis - magnetem a synchronos - současně.), Snímač polohy hřídele úhlové; elektrický mikromotor, ve kterém je rotor (permanentní magnet) mechanicky připojen k řízenému objektu. Používá se například systém dvou magnesinů (snímač a přijímač). , pro vzdálený přenos měřených hodnot.

encyklopedický slovník. 2009.