Magnet je ... Co je to magnet?

MAGNETICKÁ -a; m. Látka s vlastnostmi magnetu. * * * magnet, který má magnetické vlastnosti. Rozlišení feromagnetů, ferimagnetů, antiferromagnetů, paramagnetů, diamagnetů a dalších typů magnetického materiálu. * * * MAGNET-MAGNETIC, látka s magnetickými vlastnostmi. Rozlišení feromagnetů, ferimagnetů, antiferromagnetů, paramagnetů, diamagnetů a dalších typů magnetů.

encyklopedický slovník. 2009.