Encyklopedický slovník

Magnetic elektrické vakuum

Magnetic elektrické vakuum - to je ... Co je elektrické magnetické vakuum?

vakuummetrmanometr elektrické-magnetické, jejichž činnost je založena na závislosti proudu nezávislá na elektrické výboje v řídkém plynu v zkříženými magnetických a elektrických polí na koncentraci plynu, a tím i jeho tlak. Rozsah měřených tlaků 10 2 0 -12 Pa. * Magnetické elektrické vybíjení VAKUUMMETRMAGNITNY měřidlo, tlakoměr, jejichž činnost je založena na závislosti proudu nezávislá na elektrické výboje v řídkém plynu v zkříženými magnetických a elektrických polí na koncentraci plynu, a tím i jeho tlak. Rozsah měřených tlaků 10 2 -10 -12 Pa.

encyklopedický slovník. 2009.