Encyklopedický slovník

Magnetické pole

Magnetické pole je ... Co je to magnetické pole?

magnetické pole je jednou z forem elektromagnetického pole. Magnetické pole je vytvořeno přemísťováním elektrických nábojů a otáčením magnetických momentů atomových nosičů magnetismu (elektrony, protony atd.). Kompletní popis elektrických a magnetických polí a jejich vzájemné vztahy poskytují Maxwellovy rovnice. * * * MAGNETICKÁ POLYMAGNETICKÁ POLE, jedna z forem elektromagnetického pole. Magnetické pole je vytvořeno přemísťováním elektrických nábojů a otáčením magnetických momentů atomových nosičů magnetismu (elektrony, protony atd.). Kompletní popis elektrických a magnetických polí a jejich vzájemné vztahy přinášejí Maxwellovy rovnice ( viz MAXWELLOVÉ EQUATIONY).

encyklopedický slovník. 2009.