Encyklopedický slovník

Magnetický moment

Magnetický moment je ... Jaký je magnetický moment?

, která charakterizuje záležitost jako zdroj magnetického pole. Makroskopický magnetický moment vytváří uzavřené elektrické proudy a uspořádané magnetické momenty atomových částic. Mikročástice rozlišují mezi orbitálními magnetickými momenty (například v elektroních v atomech) a spinem, částicemi souvisejícími s odstřeďováním. Magnetický moment těla je určen vektorovou součtem magnetických momentů částic, z nichž tělo sestává. * * * MOMENTUM MAGNETICKÉHO MOMENTU, vektorové množství charakterizující látku jako zdroj magnetického pole. Makroskopický magnetický moment vytváří uzavřené elektrické proudy a uspořádané magnetické momenty atomových částic. U mikročástic rozlišit orbitální magnetické momenty (např., Elektrony v atomech) a odstřeďování spojené s rotací ( cm. SPIN) částice. Magnetický moment těla je určen vektorovou součtem magnetických momentů částic, z nichž tělo sestává.

encyklopedický slovník. 2009.