Encyklopedický slovník

Magnetický pól

Magnetický pól je ... Jaký je magnetický pól?

polyuschast povrch magnetizované magnetické těleso, na které je normální složkou vektoru magnetizace (tato část povrchu protíná siločáry magnetického pole). Magnetický severní pól se nazývá N (pozitivní), v případě, že siločáry se z ní, a jižní S (negativní), pokud v této oblasti siločáry jsou zahrnuty v těle.

* magnetický pól POLYUSMAGNITNY část povrchu magnetizované těla, které má normální složku vektoru magnetizace (tato část povrchu protíná siločáry magnetického pole). Magnetický severní pól je nazýván N (pozitivní), pokud se siločáry a jižní S (negativní), pokud v této oblasti siločáry jsou zahrnuty v těle.

encyklopedický slovník. 2009.