Pyrhotit - to ... Co pyrhotit?

Magnetická kolchedanto stejné jako pyrhotinu. * MAGNETICKÉ KOLCHEDANMAGNITNY pyrit, stejně jako pyrhotinu ( cm. pyrhotinu).

encyklopedický slovník. 2009.