Encyklopedický slovník

Magnetic Spectrometer

Magnetic Spectrometer - to ... Co je Magnetic Spectrometer?

Magnetická spektrometrpribor pro měření energetického spektra nabitých částic, která definuje zakřivení drah částic v magnetickém poli; částice jsou detekovány detektory částic. * MAGNETICKÉ SPEKTROMETRMAGNITNY spektrometr, nástroj pro měření energetického spektra nabitých částic, který definuje zakřivení drah částic v magnetickém poli; částice jsou detekovány detektory částic.

encyklopedický slovník. 2009.