Encyklopedický slovník

Magnetické zavěšení

Magnetické zavěšení ... Co je magnetické odpružení?

podveskabeskontaktnoe magnetická suspenze vozidla s mezerou až 30 cm nad vozovkou zařízení. Pomocí permanentních magnetů (zásada odpuzování), regulované elektromagnety (zásada gravitace) nebo elektromagnetů na vozidle a vodivých cívek zastrčené v dráze (princip odpor). Lineární elektromotory se používají jako trakční motory. Rychlost vozidel s magnetickým odpružením až 500 km / h. Testy v Rusku, USA, Německu, Japonsku, Velké Británii. * * * MAGNETICKÉ SUSPENSIONNÍ SUSPENSION, bezkontaktní zavěšení vozidla s vůlí až 30 cm nad dráhovým zařízením. Pomocí permanentních magnetů (zásada odpuzování), regulované elektromagnety (zásada gravitace) nebo elektromagnetů na vozidle a vodivých cívek zastrčené v dráze (princip odpor). Lineární elektromotory se používají jako trakční motory. Rychlost vozidel s magnetickým odpružením až 500 km / h. Testy v Ruské federaci, USA, Německo, Japonsko, Velká Británie.

encyklopedický slovník. 2009.