Magnetit je ... Co je magnetit?

MAGNETITE -a; m. Železo obsahující minerál s magnetickými vlastnostmi; magnetickou železnou rudu. Vklady magnetitu. Extrakce magnetitu. Magnetit, th, th, th. * * * Magnetitmagnitny železná ruda, minerální podtřída komplexní oxidy, FeF 2 O 4 . Železo-černé krystaly, zrnité hmoty. Tvrdost 5, 5-6, 0; hustota 5, 2 g / cm 3 . Ferrimagnet. Původem, metamorfní (nacházejí se v křemenech a krystalických šistích), kontaktní-metasomatická, magmatická. (s výjimkou akumulace v základních horninách). Hlavní železná ruda. * MAGNETITMAGNETIT (magnetické železo), minerální podtřídy komplexní oxidy ( cm. NATURAL OXIDŮ), FeF 2 O 4 . Železo-černé krystaly, zrnité hmoty. Tvrdost 5, 5-6, 0; hustota 5, 2 g / cm 3 . Ferimagnet ( viz FERRIMAGNETIC). Na původu metamorfovaných ( cm. metamorfovaných hornin) (nalezeno v křemence ( cm. oxid křemičitý) a krystalické břidlice ( cm. břidlice (rock))) , kontaktní-metasomatické ( cm. kontaktní-metasomatická vklady), magmatické ( cm. magmatické vklady) (velké shluky základních kamenů). Hlavní železná ruda.

encyklopedický slovník. 2009.