Encyklopedický slovník

Magnetizace křivek

Magnetizace křivek - to je ... Co je magnetizace křivky?

krivyegraficheskoe obraz magnetizace závislost magnetizace feromagnetu z vnějšího magnetického pole. Rozeznáváme primární magnetizace křivky, křivky cyklické remagnetization (statická hysterezní smyčky) a hlavní nebo spínacích křivky (lokus vrcholy symetrický smyčky převrácení magnetizace). Magnetizací určují křivky magnetické vlastnosti materiálů (magnetická citlivost, zbytková magnetizace atd.).

* KRIVYENAMAGNICHIVANIYA Magnetizační křivky grafické znázornění magnetizace ( cm. magnetizace) feromagnet z vnějšího magnetického pole. Rozeznáváme primární magnetizace křivky, křivky cyklické remagnetization (statická hysterezní smyčky) a hlavní nebo spínacích křivky (lokus vrcholy symetrický smyčky převrácení magnetizace). Magnetické vlastnosti materiálů (magnetická citlivost, zbytková magnetizace apod.) Se určují z magnetizačních křivek.

encyklopedický slovník. 2009.