Encyklopedický slovník

Magnetické spinové efekty

Magnetické spinové efekty - to je ... Co je magnetické spinové efekty?

Magnetické spinové účinky chemické reakce způsobené změnou stavu cyklu citlivý paramagnetické částice, jako jsou volné radikály. Jsou způsobeny magnetickými interakcemi, které mohou být indukovány vnějším magnetickým polem, vnitřním polem vytvořeným atomovými jádry a také variabilními vysokofrekvenčními rezonančními poli. Tvoří základ nového směru v chemii spojené s možností změny rotaci reagujících částic a v důsledku toho, reaktivitou a výtěžku. * EFFEKTYMAGNITNO magnetické spinové efekty v chemických reakcích způsobené změnou stavu cyklu citlivý paramagnetické částice, např. volné radikály. Jsou způsobeny magnetickými interakcemi, které mohou být indukovány vnějším magnetickým polem, vnitřním polem vytvořeným atomovými jádry a také variabilními vysokofrekvenčními rezonančními poli. Tvoří základ nového směru v chemii spojené s možností změny rotaci reagujících částic a v důsledku toho, reaktivitou a výtěžku.

encyklopedický slovník. 2009.