Encyklopedický slovník

Magnetobiology

Magnetobiology - to ... Co magnetobiology?

magnitobiologiyarazdel biofyzika, která studuje vliv vnějšího magnetického pole na živé organismy, stejně jako magnetické pole generované v těle (např mozku, nervů, atd. Atd.). * MAGNITOBIOLOGIYAMAGNITOBIOLOGIYA Sekce biofyzika, studium vlivu vnějšího magnetického pole na živé organismy, jakož i magnetická pole, generovaná v těle (např., V mozku, nervů a t. D.).

encyklopedický slovník. 2009.